ETTEVÕTTE INFO

OÜ Agdeck-Auto on Honda, Hyundai, Isuzu, KGM ja Suzuki  sõiduautode müügi ja Honda, Hyundai, Isuzu, KGM ja Suzuki  sõidukite teeninduse ja remondiga tegelev ettevõte. Lisaks sõiduautodele müüme ja teenindame ka Honda seadmeid ja päramootoreid.  

OÜ Agdeck-Auto alustas tööd 1998. aastal.

Honda autode müügi ja teeninduse õigused saadi 1998. aastal ja alates 2020. aastast müüb, hooldab Agdeck-Auto Hyundai, Isuzu, KGM ja Suzuki  autosid.

Jõhvis autode müügi ja teeninduse keskus paikneb 2500 m2 suuruses hoones suurte magistraalteede (Tallinn-Narva ja Tallinn - Tartu) vahetus läheduses, Jõhvi keskusest ca 2 km kaugusel. 

MISSIOON

Agdeck-Auto missiooniks on Honda, Hyundai, Isuzu, KGM ja Suzuki  sõidukite müük ja Honda, Hyundai, Suzuki sõidukite hooldus Virumaal. Lähtudes esindatavate automarkide arengustrateegiatest, olla partneriks ja läbi kompetentse müügitegevuse ja kvaliteetse teeninduse, pakkuda oma klientidele parimat teenust ja leida uusi kliente. Olla tööandjaks piirkonna elanikele, seeläbi aidata kaasa regiooni üldisele ja majandusarengule. 

VISIOON

Pidevalt arendada teenuseid, rahuldada klientide vajadusi ning suurendada ettevõtte kasumit ja käivet. Tutvustada klientidele uusi tooteid  ja teenuseliike. Läbi pideva enesetäienduse ja koolituse olla konkurentsivõimeline ja pädev antud tegevusvaldkonnas.

TEGEVUSPÕHIMÕTTED

Konkurentsis püsimiseks on hädavajalik hoida kogu organisatsiooni kaasaegsel tasemel, osata kohaneda kiiresti muutuvate vajadustega ning tagada kvaliteetsus nii juhtimises, müügis kui teeninduses ning klientide nõudmiste ja soovide arvestamine ning kiire ja kvaliteetne täitmine.

Kvaliteedi tagamise ning kliendi rahulolu saavutamise vahenditeks on:

 • planeerimine ja analüüs;
 • asjatundlik müügitegevus;
 • kiire ja täpne logistika;
 • hooldus- ja remonditöödel kvaliteetsete ja tehnilistele nõuetele vastavate materjalide, töövahendite ja seadmete kasutamine;
 • juhtkonna, spetsialistide ja tööliste kõrge kvalifikatsioon ja täiendkoolituste süsteem.

Meie peamised kvaliteedialased põhimõtted on järgmised:

 • tagada klientide ja teiste huvipoolte nõuete ja vajaduste arvestamine ning nende igakülgne ja kiire täitmine;
 • tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude klientidele antud lubaduste täitmine;
 • tagada oma tegevuses õiguslike ja muude nõuete täitmine;
 • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja kogemusi läbi koolitusprotsessi;
 • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
 • tagada tegevuseesmärkide ja –suundade ajakohasus ning asjalikkus, mis kindlustaks ettevõttele konkurentsivõime ja tagaks pideva dünaamilise arengu;

 

Kvaliteetse müügi ja teeninduse tagamise vahendiks peame personali oskuste ja teadmiste pidevat täiendamist plaanipärase koolituse läbi. Seetõttu on kõik töötajad saanud erialase väljaõppe ning toimub pidev töötajate kompetentsitaseme hindamine ja koolitusvajaduse määratlemine.

 

KLIENTIDE JM HUVIPOOLTE NÕUETEGA ARVESTAMINE


Agdeck-Auto soovib luua ja hoida häid ning pikaajalisi suhteid nii oma klientide kui koostööpartneritega, mis tagaksid kõikide huvipoolte maksimaalse kasu saavutamise. Kuna ettevõtted sõltuvad oma klientidest jm huvipooltest, siis on  Agdeck-Auto juhtkond endale teadvustanud klientide jm huvipoolte nõuete identifitseerimise ning nende praeguste ja tuleviku vajaduste mõistmise olulisuse. See hõlmab nii siseklientide e töötajate kui ka klientide, koostööpartnerite jm huvigruppide vajaduste ja ootustega arvestamist ning seadustele jm nõuetele vastava töökeskkonna tagamist. Selgitades välja ning püüdes ette aimata klientide vajadusi ja ootuseid, on võimalik vastata ka nende nõudmistele ning seeläbi saavutada ja ka suurendada klientide jt huvipoolte rahulolu. Huvipoolte rahulolu saavutamiseks püütakse oma protsesse pidevalt edasi arendada, saada tagasisidet ning arvestada ja täita kliendi jt huvipoolte nõudmisi kiiresti. Ettevõtte juhtkond on oma kohustuseks võtnud tagada, et kliendi jt huvipoolte nõuded on määratletud ja täidetud.

 

SEADUSANDLIKUD NÕUDED

Ettevõtte juhtkond kohustub tagama, et töötajatel oleksid teadmised nii edasimüüdavatele toodetele kui ettevõtte teenustele, protsessidele ning tegevustele rakendatavatest seadusandlikest ja reguleerivatest nõuetest.

parallax background

Kui olete huvitatud meie teenustest, KIRJUTAGE MEILE ja TULGE LÄBI!